top of page

BEARBETNING PÅ PLATS

Vi kan utföra samtliga på plats:
  • Arborrning av huvudcylinder

  • Svarvning tryck-platte lägge

  • Fräsning av kilspår (i containerhus)

  • Fräsning av slider

Maskinbearbetning på plats med lätta transportabla bearbetningsmaskiner är en utomordentlig kostnadsbesparande metod både när det gäller att sänka kostnader och stilleståndstid.

Genom maskinbearbetning på plats, kan vid större objekt, demontering och montering helt eller delvis slopas.

Speciallyft (mobilkran), tungtransporter (trailer) är kostnads- och tidskrävande faktorer som helt försvinner vid utnyttjande av denna metod.

Milenko förfogar över ett stort antal mobila bearbetningsmaskiner såsom arbor- och fräsverk, slip- och heningsmaskiner, svarvar och långhålsborrmaskiner, alla enheter konstruerade så, att de med lätthet kan medföras och monteras hos kund.

MP och ultraljudskontroll av frontplatta.jpg
bottom of page